ANA SAYFA   
NEDEN TUSEM?   
KİTAPLARIMIZ   
TUS REHBERİ   
KONTENJANLAR   
GRUP SEÇENEKLERİ   
TUS KAMPI   
VAKA KAMPI   
MECBURİ HİZMET (DHY)   
USMLE   
GELİŞMİŞ PUAN HESAPLAMA   
İNTERAKTİF SORU BANKASI   
ŞUBELERİMİZ   
BİZE ULAŞIN   
 1. DÖNEM
Başv: 02-10 Şbt 2021
Sınav: 21 Mart 2021
1. DÖNEM
Başv: 25 Şbt - 08 Mrt
Sınav: 18 Nisan 2021
2. DÖNEM
Başv: 13-29 Tem 2021
Sınav: 05 Eylül 2021
2. DÖNEM
Başv: 20-31 Ağs 2021
Sınav: 10 Ekim 2021
2021 YILI
Başv: 10-18 Ağs 2021
Sınav: 26 Eylül 2021
2021 YILI
Başv: 13-23 Ağs 2021
Sınav: 03 Ekim 2021
2021 YILI
Başv: 01-11 Ekm 2021
Sınav: 19 Aralık 2021Sosyal ağlarda da yanınızdayız.

USMLE Nedir?
         "United States Medical Licensing Examination" Türkiye'de okuduğunuz Tıp eğitiminin Amerika'da geçerli olabilmesi için girmeniz gereken sınavdır. İlk 2 sınava Ankara'daki Amerikan Kültür'de, üçüncü sınava ise sadece Amerika girebilirsiniz. Üçüncü sınav olan step 2-CS'in amacı önceden istenilen TOEFL'ın yerini almış ve sizin hem klinik yeteneğinizi hem de İngilizcenizi ölçmektedir.

USMLE Sınavına Nasıl Girebilirim?
         USMLE sınavlarına başvurmak için https://secure.ecfmg.org/emain.asp?app=iwa adresinden başvurabilirsiniz.

Tıp Doktorluğunun ABD'ce tanınması ne işe yarar?
         • ABD'de Genel Pratisyen olarak çalışabilirsiniz.
         • Amerikan Kolej ya da Üniversite'lerinde asistanlığa başvurabilirsiniz.
         • ABD Üniversitelerinin dış uzantılarına kabul için gereklidir. (Avusturalya, Yeni Zelanda, Dubai vb.)
         • Amerikada Observership yerine Fellowship imkanı verir .
         • J1 vizesi, H1 vizesine çevrilebilir.

USMLE Nasıl Bir Sınavdır?
         • Bir baraj sınavıdır.
         • Geçiş puanı 75'dir. (= 185)
         • Soruların %60 - %70'nin doğru yanıtlanması gerekmektedir.
         • 3 basamaktan oluşan 4 sınavlık bir sistemdir.
         • J1 vizesi, H1 vizesine çevrilebilir.

USMLE Step 1 Nedir?
         • Türkiye'de sadece Ankara'da yapılmaktadır.
         • Bilgisayar başında 8 saat sürmektedir.
         • Çoktan seçmeli 350 sorudan oluşmaktadır. (50 soruluk 7 blok halinde)
         • Her blok için 60 dakikalık süre verilmektedir.
         Step 1in amacı Temel Sağlık, Hastalık ve Tedavi mekanizmaları ile ilgili temel Biyomedikal kavramları anlama ve uygulama düzeyini değerlendirmedir. Step 1, Anatomi, Davranış Bilimleri, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji ve Psikoloji dalları ile beslenme, Genetik vb. konuları içeren sorulardan oluşmaktadır. Test soruları genellikle grafik ve tabloları yorumlama, patolojik ve normal örnekleri tanımlama ve temel klinik tıp bilgisinin uygulanması konuludur.

USMLE Step 2 Nedir?
         CK ve CS olarak iki aşamadan oluşmaktadır.

USMLE Step 2 CK (Clinical Knowlage) Nedir?
         • Türkiye'de sadece Ankara'da yapılmaktadır.
         • Bilgisayar başında 9 saat sürmektedir.
         • Çoktan seçmeli 370 sorudan oluşmaktadır. (8 blok halinde)
         • Her blok için 60 dakikalık süre verilmektedir.
         Hasta tedavisi için gerekli olan koruyucu ve önleyici tıp ile klinik tıp bilgisini anlama ve uygulama seviyesini değerlendirmeyi amaçlar. Step 2 soruları, iç hastalıkları, doğum ve kadın hastalıkları, çocuk hastalıkları, koruyucu tıp, psikiyatri, cerrahi ve diğer yatılı tedavi yolları hakkındadır. Test soruları genellikle klinik vaka örneklerinden oluşur. Verilen örneklerde teşhis, hastalık mekanizmasının tanımlanması, tedavi ile ilgili bilgiyi ölçme amaçlı sorular sorulmaktadır.

USMLE Step 2 CS (Clinical Skills) Nedir?
         • Sınava sadece Amerika'da girebilirsiniz.
         • Rol model üstlenmiş 12 hasta bulunmaktadır.
         • Her hasta için 25 (15 + 10) dakika verilmektedir.
         • Toplam 8 saat sürmektedir.
         USMLE Step 2 CS'ye girebilmek için Tıp Fakültesinden mezun olmak, USMLE Step 1ve TOFLE / USMLE English sınavını geçmiş olmak gerekiyor.

USMLE Step 3 Nedir?
         • Sınava sadece Amerika'da girebilirsiniz.
         • Bilgisayar başında yapılmaktadır.
         • Çoktan seçmeli 480 soru yer almaktadır.
         • 35 ve 50 soruluk bloklar, 45 ve 60 dakikalık süreler halinde yapılmaktadır.
         Step 3; 10 adet similasyondan oluşuyor. Kişinin konuşma ve muayene yetenekleri inceleniyor. Bu aşamaya gelenlerin %80'i sınavı geçmiştir, sınavı geçemeyenlerin büyük çoğunluğu dil problemi nedeniyle geçememiştir.

Amerika Tarafından Kabul Edilen Tıp Fakülteleri Nelerdir?
         Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, GATA, Hacettepe Üniversitesi, Harran Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Konya Selçuk Meram Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi
.